• Гарантия самой лучщей цены – самая низкая гарантированная цена при резервировании только на нашом сайте
  • „Upgrade“ на вышей тип номера бесплатно (при условии наличия в гостинице)
  • Тост на человека бесплатно
  • Изменения в резервации бесплатно
Послать
Vouchers
Ϲпециальные предложения
Забронировать
Резервация размещения
  • Гарантия самой лучщей цены – самая низкая гарантированная цена при резервировании только на нашом сайте
  • „Upgrade“ на вышей тип номера бесплатно (при условии наличия в гостинице)
  • Тост на человека бесплатно
  • Изменения в резервации бесплатно
Послать
Гарантия самой лучшей цены - получите 5% скидки.   Нажмите здесь

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPA HOTEL DĚVÍN

1. PŘEDMĚT

1.1. Tento reklamační řád upravuje způsob uplatňování nároků zákazníka vyplývajících z odpovědnosti ubytovatele za vady poskytnuté služby (reklamace) vč. podmínek uplatnění rozporu se Smlouvou o zájezdu/ubytování a jejich vyřizování v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

1.2. Tento reklamační řád se vztahuje na služby poskytované ubytovatelem s výjimkou nároků vzniklých z přepravy na základě tuzemských a zahraniční dopravních cenin, jejichž uplatňování a vyřizování se řídí platnými tarifními a přepravními předpisy dopravních společností.

2. UPLATŇOVÁNÍ REKLAMACÍ

Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, je povinen uhradit ubytovateli následující stornopoplatky: Tyto podmínky platí pro individuální pobyty/pobyty jednotlivců do 15-ti osob. Objednávka od 15-ti osob a více je považovaná za skupinu a vztahují se na ní individuální cenové a storno podmínky.

Storno podmínky:

Pobyty do 2 nocí včetně: Jen ubytování se snídaní

Storno ve Spa Hotelu Děvín by mělo být provedeno MINIMÁLNĚ 48 HODIN před předpokládaným časem Vašeho příjezdu. V případě pozdějšího storna (nebo v případě nedojezdu) Vám bude účtován poplatek ve výši 100% částky za první noc pobytu.

Pobyty od 2 nocí výše: Balíčky s wellness pobyty + balíčky s léčením od 5 nocí včetně:

• Při zrušení nebo zkrácení pobytu v době 7 a méně dní před příjezdem (nebo v případě nedojezdu), bude účtována plná cena za všechny objednané služby.

• Při zrušení nebo zkrácení pobytu v době 14 - 8 dní před příjezdem, bude účtováno 50% ceny všech objednaných služeb.

• Při zrušení nebo zkrácení pobytu v době 21 - 15 dní před příjezdem, bude účtováno 25% ceny všech objednaných služeb

Jako garance je požadovaná kreditní karta nebo předplatba první noci pobytu.

STORNO PODMÍNKY pro nabídku “nevratná předplatba / platba předem” – platba v den provedení rezervace. Celková cena rezervace bude účtována v den rezervace a je nevratná. Vezměte, prosím, na vědomí, že v případě storna či změny rezervace, nebo pokud nepřijedete vůbec, bude účtována částka za celý pobyt.

Chcete-li zrušit svou rezervaci, je nutné ji zrušit on-line, emailem nebo se případně obraťte na oddělení rezervací v hotelu, pro potvrzení zrušení.

Pokud storno neprovedete, bude Vám účtován poplatek ve výši první noci. Deposit/rezervační poplatek je nevratný.


3. PRÁVA A POVINNOSTI HOSTA:

• host má právo užívat rezervovaných prostor a jejich vybavení, stejně tak jako vybavení společných prostor

• host je odpovědný za všechny škody způsobené v pokoji během pobytu a souhlasí s tím, že uhradí případné náklady na opravy, výměny nebo zvláštní čištění; výše úhrady bude určena hotelem

• host je povinen veškeré závady a případné nedostatky reklamovat během svého pobytu v hotelu, aby mohla být sjednána náprava

• host je povinen nejpozději v den odjezdu uhradit náklady spojené s využitím služeb hotelu, včetně doplňkových služeb, nebylo-li dohodnuto jinak; v případě neuhrazení částky je hotel oprávněn účtovat (strhnout) odpovídající částku z udané platební karty hosta po jeho odjezdu

• doba přihlášení do hotelu je od 14:00 v den příjezdu; dřívější přihlášení je možné pouze po dohodě s hotelem a za případný poplatek

• doba odhlášení je do 10:00 v den odjezdu; pozdní odhlášení je možné po dohodě s hotelem a za poplatek

• celý hotel je nekuřácký; porušení tohoto nařízení a kouření v pokoji či prostorách hotelu opravňuje hotel, aby hostovi naúčtoval penále dle stanoveného ceníku za vyčištění pokoje či prostor hotelu; zákaz kouření a s ním spojené penále se vztahují i na kouření elektronických cigaret; kouření je možné pouze před hotelem v místě/ech tomu vyhrazeném

• v rozmezí od 22:00 a 6:00 je doba nočního klidu; chování, které vede k rušení ostatních hostů v době nočního klidu, je přísně zakázáno (zahrnuje hlasitý poslech hudby, televize, křik v pokojích, chodbách a další rušivé chování); v případě vážného porušení tohoto pravidla může hotel penalizovat hosty finanční pokutou, v nutných případech, volat policii

• psi mohou být ubytováni dle platného ceníku hotelu. Zákaz vstupu mají do hotelové restaurace, povolen je bar.


4. PRÁVA A POVINNOSTI HOTELU:

• hotel je povinen pro hosta zajistit ubytování na základě předem dohodnutých služeb, které odpovídají standardu hotelu

• v případě, že hotel nemůže hosta ubytovat na základě předem vytvořené a potvrzené rezervace, má povinnost zajistit pro hosta adekvátní ubytování v jiném zařízení


5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

• hotel shromažďuje osobní údaje hosta pouze po dobu nezbytně nutnou do ukončení poskytování sjednaných služeb a tyto údaje neposkytuje dalším osobám

• případné spory vzniklé ze smlouvy o ubytování nebo v souvislostí s ní se hotel a host zavazují prvně vyřešit smírnou cestou. Pokud se případný spor vzniklý ze smlouvy o ubytování nebo v souvislosti s ní nepodaří mezi hotelem a hostem vyřešit smírnou cestou, bude tento spor řešen věcně a místně příslušným obecným soudem České republiky; k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o ubytování je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, identifikační číslo 000 20 869, internetová adresa: coi.cz

• platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese www.ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi hostem s bydlištěm v jiném členské státě Evropské Unie a hotelem ze smlouvy o poskytnutí služeb uzavřené on-line

• Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem pro řešení sporů on-line ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line, přičemž funkce ve smyslu tohoto právního předpisu vykonává pouze v případě, že strany sporu nemají obvyklé bydliště (sídlo) v témže členské státě Evropské Unie

• tyto podmínky jsou platné od 1. 1. 2024 a hotel si vyhrazuje právo jejich změn a host je povinen se řídit těmito aktuálními podmínkami